Stretnutie absolventov katedry po 30 rokoch (ročník 1983)