GIS

    – hodnoteniu zosuvného hazardu štatistickými metódami a metódou fuzzy logiky v prostredí GIS,

    – hodnotenie zraniteľnosti objektov technickej infraštruktúry,

    – databázové systémy a geografické informačné systémy v inžinierskej geológii,

    – riešenie stability zosuvných svahov v lokálnom i regionálnom merítku.