DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

Študijný odbor: 4.1.26 Inžinierska geológia
Študijný program: Inžinierska geológia (denná / externá forma štúdia)

Program študijného odboru (.pdf)Study program for foreign students

bachelor degree

here >>


Erasmus mobility program

here >>