KONTAKT

Katedra inžinierskej geológie 
  • Katedra inžinierskej geológie, PRIF UK, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4
  • Email: kig@fns.uniba.sk
  • Telefón: 02/602 96 638 
  • Klapka: 638 
  • Miestnosť: G-126
  Miestnosť: Telefón: Email:
Doc. RNDr. Renáta Adamcová, PhD. – vedúca katedry G136 02/602 96 464 adamcova@fns.uniba.sk
Doc. RNDr. Martin Bednarik, PhD. – zástupca vedúcej katedry G132 02/602 96 626 mbednarik@fns.uniba.sk
RNDr. Tatiana Durmeková, PhD. – tajomníčka katedry G136 02/602 96 464 durmekova@fns.uniba.sk
Doc. Mgr. Vladimír Greif, PhD. G129 02/602 96 596 greif@fns.uniba.sk
Doc. RNDr. Ján Vlčko, PhD. G125 02/602 96 600 vlcko@fns.uniba.sk
Mgr. Rudolf Tornyai, PhD. – odborný asistent G134 02/602 96 627 tornyai@fns.uniba.sk
Mgr. Magdaléna Dziaková – interný doktorand G128 02/602 96 597 dziakova@fns.uniba.sk
Mgr. Jaroslav Buša – interný doktorand G128 02/602 96 463 busa@fns.uniba.sk
Mgr. Lucia Kurtiniaková – vedecký pracovník G131 02/602 96 629 kurtiniakova@fns.uniba.sk


Study program for foreign students

bachelor degree

here >>


Erasmus mobility program

here >>