KONTAKT

Oddelenie inžinierskej geológie

  • Katedra inžinierskej geológie, hydrogeológie a aplikovanej geofyziky, PRIF UK, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4
  • Email: ingeborg.osuska@uniba.sk
  • Telefón: +421 2 9014 9638
  • Miestnosť: G-126
  Miestnosť: Telefón: Email:
Doc. RNDr. Renáta Adamcová, PhD. – zástupca vedúceho katedry G136 +421 2 9014 9464 renata.adamcova@uniba.sk
Doc. RNDr. Martin Bednarik, PhD. – vedúci katedry IGHGAAG G132 +421 2 9014 9597 mbednarik@uniba.sk
RNDr. Tatiana Durmeková, PhD. – tajomníčka katedry G133 +421 2 9014 2087 tatiana.durmekova@uniba.sk
Doc. Mgr. Vladimír Greif, PhD. G129 +421 2 9014 9596 vladimir.greif@uniba.sk
Mgr. Rudolf Tornyai, PhD. – odborný asistent G134 +421 2 9014 9627 rudolf.tornyai@uniba.sk
Mgr. Martin Maľa, PhD. – odborný asistent G131 +421 2 9014 9629 mala26@uniba.sk
Mgr. Lucia Dunčková – interný doktorand G131 +421 2 9014 9629 lucia.dunckova@uniba.sk
Mgr. Anna Macková – interný doktorand G128 anna.mackova@rec.uniba.sk